[ Welkom bij stichting Ruth Botland ]

Stichting Ruth Botland verleent hulp aan sociaal zwakkeren in de samenleving. In eerste instantie aan kinderen in Suriname.